Адвокат Darakev Law office

Интелектуална Собственост

Защита на Интелектуалната Собственост и Процедури срещу Фалшификацията на Стоки

Притежанието на интелектуална собственост предоставя на собственика, освен изключителното право на разпореждане с и Anti-Counterfeitingползване на тази собственост, и правото да забрани всяко неоторизирано нейно използване от трети лица. Това правомощие, без ефективна възможност за прилагането му, би било безполезно и непълно. Основният инструмент и средство за прилагане на правата на интелектуална собственост е адекватната правна помощ и съдействие при защита и реализиране на тези права.

Фалшифицирането на стоки експоненциално се увеличава навсякъде по света през годините, като това пряко засяга икономиката и бизнеса. Имитацията на марки генерира огромни икономически загуби за маркопритежателите, защото фалшификаторите използват престижа на утвърдени търговски марки, за да получат незаконни облаги. Фалшифицирането засяга и обществото като цяло, тъй като потребителите са измамени, когато купуват продукт, който те считат за оригинален, а той всъщност се оказва фалшификат.

ip-litigation-11Воденето на успешни преговори и постигането на извънсъдебни споразумения е предпочитан от клиентите и от Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ способ за решаване на конфликти и Кантората винаги се е стремяла към постигането на положителни резултати в тази сфера. Когато, въпреки положените усилия, преговорите се окажат безрезултатни, клиентите винаги са можели да разчитат на компетентността и  професионализма на Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ за предприемане на необходимите правни действия и водене на специализиран съдебен процес. Кантората съветва и представлява клиентите си пред всички съдилища и други компетентни органи в България и Европейския Съюз, включително пред Патентно Ведомство на РБ, Комисия за Защита на Конкуренцията и други институции във връзка със защитата на правата на интелектуална собственост.

^