Адвокат Darakev Law office

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ е създадена през 1993 год. от Румен Д. Даракев (Дипломиран Магистър по Право в Софийския Университет „Св. Климент Охридски" – Юридически Факултет: 1987-1992; Практически стаж – Софийски Градски Съд: 1992; Сертификат за правоспособност по Индустриална Собственост – Патентно Ведомство на РБ: 1998), с офис, находящ се в град София. Адвокатска кантораУправляващият собственик на Кантората, г-н Даракев, е регистриран Адвокат (Рег. No.1600259210 - Софийска Адвокатска Колегия), Национален Представител по Индустриална Собственост – Търговски Марки, Промишлени Дизайни, Наименования за Произход (Рег. No.108 - Патентно Ведомство на РБ) и Европейски (ЕС) Професионален Представител по Индустриална Собственост (Рег. No.37149 - EUIPO Аликанте). Румен Даракев владее английски език и е висококвалифициран адвокат, който има богат опит като доверен правен съветник на многобройни местни и чуждестранни юридически и физически лица в техните бизнес дейности и инвестиционни проекти в България и чужбина.

Основната област на правна дейност и компетентност на Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ е защита на интелектуалната собственост (търговски марки и марки за услуги, промишлени дизайни, географски указания и наименования за произход, авторски права и др.). Кантората има обширна практика и дългогодишен опит в предоставянето на правни услуги, осигуряващи пълната защита на правата на интелектуална собственост в България, Европейския Съюз и други държави. Адвокатската кантора предлага също така на своите клиенти значителен опит и ефективна компетентност в областта на Процесуалното Представителство и Арбитража.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ се ангажира да доставя постоянно и отлично ниво на правните услуги, като използва задълбочени познания и опит на пазара и осигурява творческа, прагматична и ефективна помощ и компетентни съвети за решаване на юридически казуси. Кантората винаги се е стремяла да изгражда коректни и дългосрочни отношения със своите клиенти, както и да отговаря адекватно на техните правни нужди за всеки конкретен казус. Адвокат ДаракевАдвокатска Кантора ДАРАКЕВ предоставя правни услуги на множество български и чуждестранни клиенти – търговски дружества и стопански организации, фармацевтични компании, издателства, софтуерни компании, архитектурни и дизайнерски бюра, инвеститори и предприемачи, физически лица и др. (Заб.: В съответствие с чл.8 на "Етичния Кодекс на Адвоката", имената на клиентите не могат да бъдат разкривани. Препоръки са на разположение при поискване.).

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ поддържа тесни и дългогодишни професионални отношения за разрешаване на юридически казуси (ad hoc) с редица национални и международни правни кантори (включително такива от Германия, Русия, САЩ, Израел, Китай, Испания, Сърбия, Гърция, Румъния и много други), с разнообразен опит в България и в чужбина, което позволява на кантората да посреща успешно и гъвкаво различните правни нужди на своите клиенти и когато е необходимо да разширява професионалния си ресурс и капацитет във всякакви правни области.

^